Milk-Run operasyonları, müşterilerimizin programına göre imalatçılardan fabrikalarına ulaştırılan malzemelerin özel akışını planlama ile gerçekleştiriyoruz.